A ship surveyor walks onboard a ship.

Om+DNV+GL

Med syftet att skydda liv, egendom och miljö som drivkraft, gör DNV GL det möjligt för organisationer att utveckla säkerheten och hållbarheten i sin verksamhet. Vi är ett av världens största klassningssällskap för fartyg och offshore, och är ledande inom teknisk rådgivning till olje & och gas industrin samt är en ledande expert inom elindustrins försörjningskedja. DNV GL är även ett världsledande certifieringsorgan.

Servar globala branscher genom ett globalt nätverk

DNV GL levererar klassning och tekniska lösningar tillsammans med mjukvara och oberoende rådgivningsexpertis mot branscherna maritim, olje & gas, och energi. DNV GL levererar också certifieringstjänster för kunder inom ett stort antal branscher.

  • DNV GL är världens största klassningssällskap för fartyg och offshore, ledande inom teknisk rådgivning till olje- & och gas industrin

  • en global ledare i tjänster för riskhantering, teknisk rådgivning och teknisk tillförlitlighet för olje- och gasindustrin

  • en världsledande leverantör av provning, certifiering och rådgivning till företag längs elindustrins försörjningskedja

  • en världsledande leverantör av mjukvara för riskhantering och öka tillgångars prestanda inom energi, process och den maritima industrin

  • ett av världens ledande certifieringsorgan

DNV GL omfattar 300 kontor i fler än 100 länder, och omsätter omkring 2 500 miljoner Euro per år. Våra 16 000 medarbetar världen över hjälper med stort engagemang våra kunder att göra välden säkrare, smartare och grönare.

Genom att kombinera ledande teknisk och operativ expertis, riskhanteringsmetoder och djupgående branschkunskap, stöttar DNV GL sina kunders beslut och handlingar med tillit och förtroende. Företaget investerar kontinuerligt i forskning och innovationssamarbeten för att förse våra kunder samt samhället med operativ och teknisk framtidsforskning.

Med sitt ursprung i 1864, är DNV GL verksamma globalt i mer än 100 länder med 16,000 anställda dedikerade att hjälpa sina kunder att göra världen säkrare, smartare och grönare.

Mer information  

På vår globala hemsida kan du läsa mer om våra nyckeltal, vår globala organisation, Corporate Responsibility mm

DNV GL - Business Assurance  

Här hittar du mer information om DNV GLs certifieringsverksamhet i Sverige. Certifiering av ledningssystem, produkter och personer, samt verifiering och utbildning.

>>